Artist

Artist Participated

 • Ajinkya Janardan Chaulkar
 • Arati Mandre
 • Ashish Das
 • Atul Dake
 • Bhagwan Rampure
 • Biswanath Sahu
 • Dinesh Singh
 • Ghanshyam Gupta
 • Gulbanu Merchant
 • Jitendra Sutar
 • Kanta Reddy
 • Kavita Thakur
 • Kiran Chopada
 • Mahesh Anjarlekar
 • Mahua Rey
 • Prabhakar Singh
 • Pradeep Kamble
 • Pradip Shinde
 • Prafull Singh
 • Pramod Kambale
 • Priyanshu Thakur
 • Promod thakur
 • Pushpa Devi
 • Ratan Shaha
 • Rupali Madan
 • Sachin Choudhari
 • Satish wavare
 • Satyajeet Shergil
 • Sharanu Alloi
 • Sunil Deware
 • Vikrant manjrekar